عکس یادگاری گروه اجرا با حضور معاونت هنری و سینمای ارشاد زنجان

عکس یادگاری گروه اجرا با حضور معاونت هنری و سینمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان و ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری زنجان ( نمایش پریناز) نویسنده و کارگردان : ساسان قجر آخرین روز اجرا ۹ بهمن ۱